Ασφαλιστικές εταιρείες
Η εικόνα τους online με στοιχεία από το Monitor

Στο wordcloud πάνω βλέπουμε συγκεντρωμένες τις λέξεις που συναντήσαμε πιο συχνά στις online αναφορές σχετικά με τον συγκεκριμένο κλάδο και μας δίνουν μια ιδέα της συζήτησης.

Έρευνα και σωστό benchmarking

Οι ασφαλιστικές εταιρείες λόγω της φύσης του κλάδου δεν μπορούν να αφήνουν στην τύχη την εικόνα τους και φυσικά αυτό ισχύει και online. Συγκεντρώνοντας στοιχεία από το Monitor καταγράψαμε την εικόνα του συγκεκριμένου κλάδου στο Ίντερνετ από την αρχή του χρόνου και συγκεκριμένα για το διάστημα Ιανουάριος - Αύγουστος 2017.

Κατά την έρευνά μας μελετήσαμε τις αναφορές από περίπου 3,4 εκατομμύρια online πηγές: news sites, blogs, forums και Social media (Facebook pages, Twitter, Instagram, YouTube). Συμπεριλάβαμε 12 από τις μεγάλες ασφαλιστικές και o συνολικός όγκος των αναφορών για τις 12 εταιρείες έφτασε τις 56.500 αναφορές περίπου.

Με τα στοιχεία αυτά μπορεί κανείς για τον κλάδο να:

  • Καταγράψει τα σωστά benchmarks
  • Να θέσει πιο αποτελεσματικά και ρεαλιστικά KPIs για το brand και άρα να στήσει καλύτερη digital, αλλά και PR στρατηγική
  • Να έχει εικόνα Ποιος, Πού, Πότε και Γιατί μιλάει για το brand και άρα να κάνει καλύτερη διαχείριση της online ταυτότητας

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμπεράσματα και τα οφέλη. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τα ευρήματα που συλλέξαμε.

Έτσι είναι μοιρασμένη η online “πίτα”

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών ανήκει στην Εθνική Ασφαλιστική, κυρίως από δημοσιεύματα που αφορούν στην πώλησή της. Ακολουθούν η Interamerican και η Interamerican Anytime. Θεματικές που αύξησαν τις αναφορές των δύο είναι διαγωνισμός στο Facebook page της Anytime, νέες συνεργασίες, ενέργειες CSR (όπως π.χ. η υποστήριξη των Γιατρών χωρίς Σύνορα, ΚΕΘΕΑ κ.ά.), χορηγίες, νέα προγράμματα και οικονομικά νέα.

Πώς κυμάνθηκαν τα brands ανά μήνα

Στην κατανομή των αναφορών ανά μήνα, βλέπουμε ότι η Anytime εμφανίζει αυξημένο όγκο αναφορών τον Ιούλιο λόγω διαγωνισμού από το Facebook page της εταιρείας. Δύο μεγάλα peaks συναντάμε και στην Εθνική Ασφαλιστική, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο, κυρίως αναφορικά με δημοσιεύματα για την εξαγορά της (κινητοποίηση εργαζομένων, έγκριση πώλησης).

Τη διακύμανση στο χρόνο βλέπουμε και σε γραμμή, από άποψη volume (όγκου) και από άποψη impact (σημαντικότητας), δύο metrics που καλό είναι να τα εξετάζουμε παράλληλα. Το impact μιας αναφοράς καθορίζεται, αναλόγως το Μέσο από το οποίο προέρχεται, από το Alexa rank, τα page likes, τους followers, το reach του Μέσου και το engagement.

Στη διακύμανση του impact θα συναντήσουμε και πάλι τα peaks για τους 2 μήνες για την Εθνική Ασφαλιστική, το οποίο σημαίνει ότι είχε αυξημένο όγκο αναφορών αλλά και ισχυρό impact.

Ενώ, για την Anytime τον Ιούλιο που δημιουργείται το μεγάλο buzz, δεν είναι αντίστοιχα υψηλό το impact των αναφορών.

Οι αναφορές για την Allianz τον Ιανουάριο δεν κάνουν μεγάλο peak στο πρώτο γράφημα, του όγκου των αναφορών, αλλά στο δεύτερο φαίνεται ότι είχαν υψηλό impact. Οι αναφορές αυτές σχετίζονται με βράβευση της εταιρείας και ενέργειες CSR.

Πού συναντάμε τη συζήτηση για το κάθε brand

Στα περισσότερα brands τα ποσοστά είναι μοιρασμένα σε blogs, news sites, Facebook και σε μικρότερο βαθμό στο Twitter.

Οι αναφορές στα blogs και τα news sites σχετίζονται με χορηγίες, συνεργασίες, καμπάνιες και ενέργειες CSR, διακρίσεις των εταιρειών και νέα προγράμματα. Ενώ, στο Facebook βλέπουμε έντονη δραστηριότητα στα official Facebook pages από διαγωνισμούς και σχόλια χρηστών.

Πώς μιλάνε για το brand;

Οι περισσότερες ποσοστιαία αναφορές είναι οι ουδέτερες, αναμενόμενο ίσως λόγω του μεγάλου αριθμού οικονομικών και άλλων επιχειρηματικών νέων. Οι θετικές αναφορές καταλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό σε κάθε brand και σχετίζονται κυρίως με χορηγίες, συνεργασίες, επενδύσεις, καμπάνιες και ενέργειες CSR, posts από τα Facebook pages και σχόλια χρηστών σε διαγωνισμούς, διακρίσεις των εταιρειών και νέα προγράμματα.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής γλώσσας, το αυτόματο αίσθημα της πλατφόρμας μπορεί να έχει ίσως μικρές αστοχίες. Για το λόγο αυτό δεν έχουν συμπεριληφθεί στο γράφημα οι αρνητικές αναφορές, καθώς για τη σωστή εικόνα τους συνίσταται manual διόρθωση.


Οι influencers του κλάδου

Oι top 10 χρήστες ή Μέσα που περισσότερο δημοσίευσαν για τον κλάδο είναι κυρίως news sites και blogs (αναδημοσιεύσεις δελτίων Τύπου, χορηγίες, οικονομικά άρθρα και διάφορες ενέργειες και καμπάνιες).


Θέλετε να δείτε τον ασφαλιστικό κλάδο σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος; Θέλετε να βγάλετε τα δικά σας στοιχεία για το δικό σας brand ή το δικό σας κλάδο; Θέλετε καλύτερη κατανόηση της αγοράς σας online, για καλύτερη digital, corporate ή PR στρατηγική;

Ζητήστε μας ένα demo

H παρούσα έρευνα του Monitor βασίζεται στην αυτοματοποιημένη άντληση αναφορών από on-line πηγές και δεν αποτυπώνει προσωπικές απόψεις, αξιολογήσεις ή προτιμήσεις των διαχειριστών του. Το Monitor, στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, δεν έχει συμπεριλάβει στα αποτελέσματα της έρευνάς του αρνητικές διαδικτυακές αναφορές και δεν αναμεταδίδει, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αναφορών που συλλέχθησαν και απεικονίζονται στα ανωτέρω διαγράμματα της έρευνας